Čo je Diversity Culture?

 

 • Podporujeme rozmanitosť pracovnej sily v organizáciách, aby spolu rôzni ľudia vedeli pracovať harmonicky a v symbióze.
 • Tvoríme aktivity na rozvoj diverznej kultúry, ktoré zároveň zvyšujú stabilitu systému, pretože uniformný systém v prípade krízy zlyháva celý.
 • Konkrétne projekty závisia od cieľovej skupiny, ktorými sú na Slovensku najčastejšie:
  • Ženy, ktoré chcú efektívne zladiť svoju prácu s rodinou
  • Viaceré generácie s rozdielnymi postojmi a prioritami
  • Ľudia z rôznych prostredí, národností a kultúr
  • Ľudia so zdravotnými obmedzeniami

Pre koho je toto riešenie vytvorené?

 

Pre firmy, ktoré chcú:

 • dať zamestnancom možnosť väčšej flexibility ale zároveň tak, aby nebola zneužívaná
 • spojiť viaceré generácie na pracovisku, ktoré majú odlišný jazyk, životný štýl aj priority, aby dokázali spolu efektívne a harmonicky fungovať
 • zvýšiť pocit osobnej hodnoty u zamestnancov so zdravotným, spoločenským, prípadne iným znevýhodnením
 • pracovať so ženami počas a po materskej dovolenke
 • zvýšiť pocit spolupatričnosti či už centrálne alebo regionálne

Čo Vám to prinesie?

 • Efektívnu komunikáciu a spoluprácu ľudí z rôznych skupín a s odlišným spoločenským či kultúrnym zázemím
 • Výhody spojenia viacerých generácií na pracovisku, ich skúseností a zručností a ich schopnosť spolu harmonicky vychádzať a navzájom si rozumieť
 • Schopnosť naučiť sa prijímať rôzne uhly pohľadu a spolupracovať v prospech spoločného cieľa
 • Posilnenie vzájomných vzťahov. Keď sú vo firme zdravé a férové vzťahy, vtedy môže fungovať ako celok a jej snaženie sa netriešti na vnútorných, často zbytočných, konfliktoch a nedorozumeniach.


Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám:

Odoslať