Čo je program Happiness Manager?

 

 • Človek, ktorý má ľudské i odborné predpoklady na to, aby vytváral ľuďom v práci lepšiu atmosféru, aby mohli byť zdravší, vnútorne viac spokojní a prenášali to aj na svoje okolie a do rodín.
 • Program Happiness Manager je holistický, teda zameraný na celostný rozvoj človeka – jeho fyzickej, emocionálnej, mentálnej i spirituálnej (zameranej na zmysel) oblasti.
 • Úspešný absolvent programu získa znalosti a bude vedieť používať praktické nástroje, ako vytvárať takú firemnú kultúru, v ktorej sa môžu ľudia celostne rozvíjať, slobodne tvoriť, udržiavať vitalitu i zdravé vzťahy a chápať zmysel svojej práce.

Pre koho je toto riešenie vytvorené?

 

 • Pre špecialistov a manažérov z oddelení HR, internej a marketingovej komunikácie
 • Pre pozície teamleader, groupleader či pre majiteľov menších firiem
 • Najmä však pre ľudí, ktorí majú prirodzené predpoklady a potrebu vytvárať dôveru, dobrú atmosféru a spolupatričnosť vo firme

 

Ako prebieha?

 

 • Program HM bude prebiehať ako cyklus 5 stretnutí v uzavretej skupine 10 – 20 účastníkov
 • Účastníci budú mať možnosť získať Certifikát Happiness Manager

Čo Vám to prinesie?

 • Absolventi sa naučia pracovať s nástrojmi pre jednotlivé oblasti:

  o    Fyzická oblasť – aby sa ľudia vo firme cítili zdravší, schopní manažovať nielen čas ale aj energiu a schopní optimálneho výkonu, majúci zdravý životný štýl

  o    Emocionálna časť – aby mali ľudia vo firme pozitívne vzťahy a cítili v práci prijatie i zábavu

  o    Mentálna oblasť – aby mali ľudia vo firme chuť učiť sa a prichádzať s ideami a riešeniami

  o    Spirituálna oblasť – aby ľudia vo firme vedeli, aký vyšší zmysel a hodnotu má ich práca a ako ladia ich hodnoty s tými firemnými


 • nové schopnosti a zručnosti, ako pracovať so svojimi ľuďmi efektívne tak, aby im ich práca dávala zmysel a zároveň robili to, čo vedia robiť najlepšie.


Pozícia v agentúre: Manažér šťastia

Happy klient

Pozícia v agentúre: Manažér šťastia

„Myšlienka šťastia v práci je stále dôležitejšia, lebo pre veci naliehavé, nemáme čas na tie dôležité. Téma šťastia v práci by ale nemala byť predmetom pravidelnej porady, ale samotného nastavenia firmy a jej firemnej kultúry. Čím viac firiem a príkladov sa dostane na verejnosť, tým viac ďalších majiteľov a teamov zistí, že zisky nemusia byť na úkor spokojnosti:).“

Michal Pastier

Michal Pastier

Group creative director for Slovakia and Czech Republic

Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám:

Odoslať