Čo je Happy Company Survey?

 

 • Rýchly a anonymný online prieskum (realizovateľný aj v papierovej forme) merajúci silu pracoviska
 • Je koncipovaný tak, aby odhalil, čo si zamestnanci o svojej práci myslia a ani nevedia, že si to myslia, no konajú podľa toho
 • Výsledkom je Happy Company Index® – Index firemného šťastia®
 • Zameriava sa na nasledujúce parametre:
  • Prostredie
  • Kompetentné konanie
  • Ocenenie
  • Spolupatričnosť
  • Sebarealizácia
 • Od zahájenia zberu dát prieskum do štyroch týždňov zrealizujeme a predstavíme výsledky v podobe SWOT analýzy spolu s návrhmi riešení
 • Je možné ho realizovať za firmu ako celok, za jednotlivé regióny, oddelenia, strediská, divízie a pod.

Pre koho je toto riešenie vytvorené?

 

 • Pre malé, stredné i veľké firmy, či konkrétne pre oddelenia, ak si ako ich manažéri či šéfovia kladiete napríklad tieto otázky:
  • Investujete do svojich ľudí ale myslíte si, že by to mohlo prinášať väčší efekt?
  • Zdá sa vám, že sú vaši ľudia málo angažovaní a chcete to zmeniť?
  • Veríte, že vaši ľudia majú veľký potenciál, ktorý ale zostáva nevyužitý?

Čo Vám to prinesie?

 • Možnosť získať ocenenie Skvelé miesto pre prácu a tak posilniť značku zamestnávateľa
 • Zmeriate si váš Index firemného šťastia® a jeho parametre
 • Získate porovnanie spokojnosti a angažovanosti vašich ľudí
 • Navrhneme vám riešenia vychádzajúce zo SWOT analýzy


Prvá stavebná sporiteľňa

Happy klient

Prvá stavebná sporiteľňa

„Prieskum Happy Company nám poskytol dôležité informácie o vnútornej angažovanosti a spokojnosti našich pracovníkov - o "stave ich duše". Ide o názory resp. postoje ľudí, ktoré sú na jednej strane veľmi osobné, a preto nie je jednoduché ich získať, na druhej strane môžu výrazne ovplyvniť reálne výsledky v práci. Prieskum nám ukázal kľúčové oblasti, ktoré motiváciu a angažovanosť najviac ovplyvňujú - či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.“

Ing. Zita BARANIAKOVÁ

Ing. Zita BARANIAKOVÁ

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám:

Odoslať