Rečníci

Vladimír Masár

Prezident slovenskej kancelárie Deloitte

V. Masár je prezidentom slovenskej kancelárie spoločnosti Deloitte, pričom zodpovedá za postavenie firmy na trhu. Iniciuje rozvoj vzťahov s odborníkmi, ktorí poskytujú prvotriedne poradenské služby v oblastiach strategického podnikového manažmentu, auditu, daňového a finančného poradenstva mnohým významným spoločnostiam, rýchle sa rozvíjajúcim firmám a verejným inštitúciám. V. Masár pracuje v bankovom a verejnom sektore takmer dvadsať rokov. Od júla 1993 do júla 1999 vykonával funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Predtým pôsobil vo viacerých významných funkciách, napr. ako splnomocnenec vlády a predseda prípravného výboru na zriadenie Národnej banky Slovenska, štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky a prvý námestník ministra financií SR. V prvej súkromnej banke so zahraničnou účasťou pôsobiacou na Slovensku (Tatrabanka, a. s., Bratislava) pracoval ako manažér pre operácie s aktívami a ako námestník riaditeľa najväčšej slovenskej komerčnej banky (Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava).

 
Speaker image
Close
O nás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis, ad, voluptatibus eligendi alias amet laudantium nemo molestiae nobis eos suscipit tenetur minus rem qui earum velit mollitia tempora. Cupiditate, maxime.

Blog/Novinky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis, ad, voluptatibus eligendi alias amet laudantium nemo molestiae nobis eos suscipit tenetur minus rem qui earum velit mollitia tempora. Cupiditate, maxime.