Lýdia Sirotová

Zakladateľka a Chief Happiness Officer spoločnosti Happy Company

Lýdia Sirotová je koučka, lektorka a iniciátorka šťastia v práci. Jej zámerom je, aby ľudia prijali ideu, že šťastie je postoj k životu a účinný spôsob, ako dosiahnuť úspech a naplnenie.

Lýdia pôvodne vyštudovala obchod a marketing na Ekonomickej Univerzite, potom pracovala v oblasti public relations. Po narodení detí jej ale dávala väčší zmysel práca duly – špeciálne vyškolenej odborníčky, ktorá poskytuje starostlivosť ženám počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia. Spoluzaložila občianske združenie Slovenské duly, ktoré potom sedem rokov viedla. Počas tohto obdobia sa rozhodla poskytovať podporu ľuďom aj iným spôsobom, a tak vyštudovala koučing.

Ako certifikovaná koučka (ECPC, Erickson College – Solution Focused Coaching) a NLP Practitioner sa cez life koučing dostala s klientmi k témam stresu, nedocenenia, či k túžbe po naplnení, sebarealizácii a zmysluplnejšom živote. Tak vznikla v roku 2010 idea Happy Company, ktorá pomáha vytvárať ľudskejšie a tvorivejšie firmy.

Prieskumom Happy Company zisťuje tak ťažko merateľnú veličinu akou je firemné šťastie. Stojí za Konferenciou Happy Company, ktorá už od roku 2012 prináša expertov a nové idey na rozvíjanie šťastia v práci. Lýdia Sirotová vedie aj kurzy osobného rozvoja – ako Značka si Ty či Happy da Vinci a prednáša pre firmy i verejnosť. Učí na Univerzite Komenského predmet Šťastie v práci, aby sa už študenti dozvedeli, ako si zobrať naplnenie z práce do svojich rúk.

 

Vo firmách vedie WorkHappyShop, na ktorom si šťastie v práci pre seba aj pre firmu vytvoria samotní zamestnanci. Zároveň pôsobí personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group ako Chief Culture Officer.

A čo robí šťastnou Lýdiu?
„Mám veľkú radosť a som vďačná, keď sa môžem učiť, objavovať nové veci, učiť iných a pomáhať im rásť. Keď môžem tvoriť, vymýšľať a keď vidím, ako to niekoho inšpirovalo. Že to spôsobilo v živote nejakého človeka zmenu k lepšiemu. Energiu mi dávajú knihy, hudba, joga, tanec, meditácia, ovocie, cesty, spriaznení ľudia a moji najbližší.“

Rozhovor s Lýdiou Sirotovou o hľadaní zmysluplnosti v práci a harmónie v živote si môžete pozrieť priamo tu

 

Povedali o nás

 • ,,Dávať dokopy ľudí, ktorí podnikanie a prácu cítia rovnako, no ešte viac ľudí, ktorí by to tak aj chceli cítiť, len ešte možno nevedia úplne ako na to, je mimoriadne dôležité. Verím, že vzájomná inšpirácia, ktorú si na eventoch a prostredníctvom Happy Company dávame, nám všetkým pomôže pracovať a žiť s väčšou radosťou. A hádam aj šťastne :-)“

  Michal Meško

  Michal Meško

  CEO, Martinus

  „Prieskum Happy Company nám poskytol dôležité informácie o vnútornej angažovanosti a spokojnosti našich pracovníkov - o "stave ich duše". Ide o názory resp. postoje ľudí, ktoré sú na jednej strane veľmi osobné, a preto nie je jednoduché ich získať, na druhej strane môžu výrazne ovplyvniť reálne výsledky v práci. Prieskum nám ukázal kľúčové oblasti, ktoré motiváciu a angažovanosť najviac ovplyvňujú - či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.“

  Ing. Zita BARANIAKOVÁ

  Ing. Zita BARANIAKOVÁ

  Vedúca odboru CRM a prieskum trhu Prvá stavebná sporiteľňa
 • „Sloboda a šťastie v práci sú jedny z najdôležitejších vecí,  aby sme sa cítili dobre a spokojne. Vrámci Happy Company sa stretli ľudia, ktorí na tom pracovali a vymieňali si skúsenosti a poznatky. Veľa firiem a zamestnancov bolo inšpirovaných a veľa reálnych zmien sa zaviedlo. A veľa ľudí bolo potom aspoň o trošku šťastnejších.“

  Michal Truban

  Michal Truban

  CEO, Websupport

  "Myšlienka šťastia v práci je stále dôležitejšia, lebo pre veci naliehavé, nemáme čas na tie dôležité. Téma šťastia v práci by ale nemala byť predmetom pravidelnej porady, ale samotného nastavenia firmy a jej firemnej kultúry. Čím viac firiem a príkladov sa dostane na verejnosť, tým viac ďalších majiteľov a teamov zistí, že zisky nemusia byť na úkor spokojnosti:)."

  Michal Pastier

  Michal Pastier

  CEO, Zaraguza Digital
 • „Spokojnosť zamestnancov a ich pracovné šťastie sú z pohľadu našej spoločnosti kľúčové oblasti a preto im venujeme značnú pozornosť. Aj to bol dôvod zapojenia sa do prieskumu Happy Company. Tento prieskum nás oslovil svojou jednoduchosťou a tým, že poukazuje na využívanie potenciálu zamestnancov. Na základe výbornej spolupráce s Lýdiou Sirotovou sa nám podarilo prichystať interaktívny workshop pre našich zamestnancov. Podľa výstupov z workshopu budeme smerovať naše ďalšie aktivity na podporu šťastia v práci.“

  Lucia Pavlíková

  Lucia Pavlíková

  HR manager, Imperial Tobacco Slovakia a.s.

  "Mala som tú česť spolupracovať s Lydkou Sirotovou na viacerých projektoch a vždy to bol obrovský zážitok či už po ľudskej alebo profesionálnej stránke. Lydka všetko, čo robí, robí s absolútnym nadšením a presvedčením, že sa dá dosahovať všeobecný pocit šťastia v práci, pokiaľ majú ľudia vytvorené dobré podmienky.  Takýto priekopnícky prístup pomáha zamestnávateľom aj zamestnancom dosahovať väčšiu spokojnosť a zmysluplnosť.  Happy Company  je veľkým prínosom a inšpiráciou pre ľudí v zamestnaní, ale aj pre tých, ktorý pracujú v podnikateľskom prostredí."

  Stanka Šeminská

  Stanka Šeminská

  Elite Executive Senior Sales Director Mary Kay
 • "Není moc lepších věcí na práci, než dělání toho, co má opravdový smysl. Naštěstí žijeme v době, která nám to možňuje. Ale občas je tomu potřeba pomoci. Jsem rád, že jsou lidé jako Lýdia Sirotová, kteří pomáhají měnit firemní prostřední tak, aby podporovalo kreativitu, svobodu a právě smysluplnost."

  Petr Ludwig

  Petr Ludwig

  GrowJOB Institute

  „Štěstí v práci? Cože? Jak je možné, že Lydia Sirotová je první, kdo nás v naší části světa upozorňuje na jednu z největších absurdit moderní doby. Většina lidí stráví život děláním něčeho, co nemají rádi. Ničí zdraví sobě i ostatním. Dokonce si zkracují život. O ekonomických ztrátách, která nám ještě přijdou draho, nemluvě. Štěstí v práci je pro člověka tak normální stav jako je to, že ryba plave nebo pták létá. Jen člověk zapomenul na to, kdo je a zblbl. Díky, že se tomu Lydie věnuje.“

  Tomáš Hajzler

  Tomáš Hajzler

  PeopleComm
 • „Happy Company  a jeho aktivity nechávajú za sebou kus výborne vykonanej práce, ktorej výsledky sa odzrkadľujú na spokojných klientoch. Výsledky z prieskumu Happy Company nám pomohli naštartovať vlnu inovácií v spoločnosti, ktoré sú pre nás pozitívnym prínosom.“

  Katarína Svrčková

  Katarína Svrčková

  HR Specialist, UPC BROADBAND SLOVAKIA

  „Lýdia Sirotová je odvážna inovátorka a priekopníčka filozofie šťastia v práci na Slovensku. Dlhé roky je príkladom toho, ako sa z nápadov stávajú hmatateľné veci a projekty. Spolupráca s ňou je profesionálna a veľmi ľudská. Lýdia a jej tím pomáhajú na ceste za zmysluplnou kariérou alebo biznisom.“

  Ivana Sendecká

  Ivana Sendecká

  zakladateľka Next Generation Leaders of Slovakia
 • “It was a pleasure to be involved in Happy Company Conference in Bratislava last year: the speech of Lydia Sirotova and those of most of the others at the conference were inspiring. The audience seemed engaged and those I met during the breaks were engaging.”

  Tim Addison

  Tim Addison

  httpool

Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám:

Odoslať