Čo je Personal Branding?

 

 • Personal Branding je rozvojový program na vybudovanie silnej osobnej značky ľudí vo firme založenej na ich silných stránkach individuálnou alebo skupinovou formou.
 • Z hľadiska maximálneho využívania potenciálu ľudí, vytvárania silnej firemnej kultúry a dobrého mena firmy, je veľmi účinné, ak majú možnosť zamestnanci vytvárať si osobnú značku, a tým stavať seba i spoločnosť, pre ktorú pracujú, do pozície experta.
 • Osobná značka zjednodušene znamená:
  • Vedieť, kto naozaj ste, aj to, kým nie ste
  • Poznať svoje poslanie, načo ste tu a živiť sa tým, čo milujete
  • Dať o tom vedieť ľuďom, pre ktorých alebo s ktorými chcete pracovať

Pre koho je toto riešenie vytvorené?

 

 • Menšie a stredne veľké firmy, ktorí chcú rozvíjať svojich kľúčových ľudí ale aj jednotlivci, ktorí:
  • pracujú v konkurenčnom prostredí a chcú sa odlíšiť a zaujať šéfa či klientov, (napr. manažéri, ktorí majú postúpiť do vyššej pozície)
  • chcú vedieť lepšie predať svoje idey, schopnosti a talent - dať vedieť, kto som, čo robím a hlavne, akým jedinečným spôsobom to robím
  • chcú si vytvoriť na trhu silnú pozíciu odborníka, ktorého cena bude rásť

Čo vám to prinesie?

 • V individuálnom programe alebo skupinovou formou klienti:
 • Urobia si audit svojho života, identifikujú, čo im dodáva a čo uberá energiu a pomenujú si hodnoty, ktoré sú pre nich dôležité  a ako ich môžu uplatniť v práci či vo firme
 • Prekonajú strach z neúspechu, prejdú  do pozície tvorcu svojho profesionálneho života
 • Identifikujú základy osobnej značky založené na  silných stránkach, na tom, čo im dáva pocit nadšenia a pozíciu experta
 • Vytvoria si stratégiu a nástroje na budovanie a udržiavanie svojej osobnej značky – Big Idea, My Story, Fokus a komunikovanie značky - sociálne siete, blog, networking, referencie, speaking a médiá; osobný štýl.
 • Pomocou praktických cvičení v podpornej atmosfére získajú schopnosť lepšie vyjadriť seba a svoje idey.


Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám:

Odoslať