Čo je riešenie Trainings & Workshops?

 

 • je flexibilná forma rozvojovej aktivity, ktorej najčastejšie témy sú:
  • Tvorivosť – aby zamestnanci mali možnosť a chuť tvorivo nachádzať nové idey a riešenia
  • Komunikácia – aby si ľudia navzájom rozumeli a komunikácia neviazla na zbytočných nedorozumeniach
  • Work Life Balance – aby zamestnanci zažívali väčšiu harmóniu medzi osobným a pracovným životom
  • Holistický prístup – zamerané na oblasti fyzickú (antistres), emočnú, mentálnu a spirituálnu (zmysel, hodnoty)
  • Šťastie v práci – zamerané na prácu s parametrami silného a šťastného pracoviska, ako je prostredie, kompetentné konanie, ocenenie, spolupatričnosť, sebarealizácia

Ako prebieha?

 

 • 2-hodinové až 1-dňové workshopy, jednorazové alebo ako cykly stretnutí
 • Veľkosť skupiny od 6 do 20 účastníkov (12 ideálne)
 • Tému je možné spracovať ako prednášku pre väčšiu skupinu

Čo Vám to prinesie?

 • Informácie i cvičenia sú prakticky využiteľné pre pracovný i osobný život
 • Žiadne memorovanie, učenie je zážitkovou formou
 • Praktické nástroje, cvičenia a okamžitá spätná väzba pre účastníkov aj lektora
 • Vysokú participáciu účastníkov a spoločnú tvorbu
 • Každý účastník získa užitočné nástroje, s ktorými bude môcť pokračovať ďalej vo svojom rozvoji
 • Firma získa nápady a idey na zlepšenie fungovania  priamo od svojich ľudí, na základe ktorých môže vypracovať akčný plánImperial Tobacco Slovakia a.s.

Happy klient

Imperial Tobacco Slovakia a.s.

„Spokojnosť zamestnancov a ich pracovné šťastie sú z pohľadu našej spoločnosti kľúčové oblasti a preto im venujeme značnú pozornosť. Na základe výbornej spolupráce s Lýdiou Sirotovou sa nám podarilo prichystať interaktívny workshop pre našich zamestnancov. Podľa výstupov z workshopu budeme smerovať naše ďalšie aktivity na podporu šťastia v práci.“

Lucia Pavlíková

Lucia Pavlíková

Imperial Tobacco Slovakia a.s.

Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám:

Odoslať